Có phải là do cá có mùi tanh nên mấy nhóc nhà bạn không thích ăn? Nếu vậy thì bạn cần phải biết và áp dụng ngay những mẹo làm cá hết tanh dưới đây….