Những cặp đôi muốn quan hệ tình dục “ngày đèn đỏ” cũng cần lưu ý một vài điều để phòng những nguy hại của quan hệ “ngày đèn đỏ”….