Bệnh lao màng não nếu được phát hiện sớm và được sử dụng đúng thuốc, phác đồ điều trị lao thì có thể điều trị được triệt để và có thể giảm được những di chứng không đáng có.