Bạn đang ngày càng chán ghét cụm từ cô nàng chân ngắn, một mẩu và bạn luôn đặt ra câu hỏi những đứa con gái siêu lùn mặc gì để ăn gian chiều cao?…….